Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO katrin.waw.pl

I POSTANOWIENIA


1. Właścicielem sklepu internetowego katrin.waw.pl zwanego dalej „Sklepem” jest Mariola Szóstak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „KATRIN” z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 47 lok.23, 00-697 Warszawa, NIP: 5261058567, REGON: 013295413.

2. „Katrin” prowadzi też sprzedaż bezpośrednią poprzez sklep stacjonarny w Centrum Mody, Aleja Katowicka 51, 05-830 Nadarzyn, numer stoiska 113, 175 a.

3. Adres do korespondencji dla klientów sklepu internetowego:
”KATRIN” Mariola Szóstak w Centrum Mody, Aleja Katowicka 51, 05-830 Nadarzyn.
e-mail:
KONTAKT TELEFONICZNY: 022 739 56 28, 022 739 56 75, 0604 25 30 77.

Kontakt telefoniczny ze Sklepem możliwy jest siedem dni w tygodniu w godzinach 9.00 do 17.00.

4. Zdjęcia i opisy artykułów przedstawionych w Sklepie są własnością Sklepu. Wykorzystywanie ich bez pisemnej zgody właściciela stanowi naruszenie praw autorskich.

5. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem”, skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu katrin.waw.pl.

6. Regulamin określa zasady korzystania Internetu.

7. Treść Regulaminu każdy użytkownik może odtwarzać i utrwalać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

8. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na postawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych, posiadając konto poczty elektronicznej.

9. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone i opisane. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się w szczególności informacje o właściwościach towaru, jego cenie, rozmiarach, materiale, z którego jest wykonany.


II SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienia w Sklepie katrin.waw.pl można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Realizacja zamówień odbywa się codziennie w godzinach od 9.00 do 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu rejestracyjnym danych koniecznych do realizacji zamówienia i wysyłki (imię, nazwisko, adres tj. ulica, numer budynku, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a w przypadku Klienta niebędącego konsumentem także firmy i numeru NIP).

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka” a także sposobu dostawy towaru i kliknięciu pola „Zamawiam”.

7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie internetowej Sklepu oraz drogą mailową potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające informacje dotyczące: ilości zmówionych towarów, kwoty stanowiącej całkowitą wartość zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych Klienta, o których mowa w ust. 4 powyżej. 

8. Złożenie zamówienia i otrzymanie przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, stanowi zawarcie prawnie wiążącej umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów zgodnej z treścią niniejszego Regulaminu oraz oznacza obowiązek dokonania przez Klienta zapłaty za towar.


III DOSTAWA I ODBIÓR

1. Termin realizacji złożonych przez Klientów zamówień wynosi od 2 do 7 dni roboczych liczonych od daty zaksięgowania kwoty stanowiącej wartość zamówienia wskazanej w potwierdzeniu zamówienia na koncie bankowym Sklepu. Dla niektórych towarów czas realizacji złożonych zamówień może być dłuższy niż ten, o którym mowa w zdaniu poprzednim, co jest wyraźnie zaznaczone w opisie tych towarów (towary na zamówienie).

2. Powyższy termin obejmuje: czas przygotowania towaru do wysyłki oraz przewidywany czas dostawy.

3. Towary są dostarczane w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia spośród następujących opcji:

a) za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem zwykłym priorytet listem poleconym priorytet, kurierem 48, kurierem 24)
b) osobiście w siedzibie sklepu stacjonarnego w Centrum Mody, Aleja Katowicka 51, 05-830 Nadarzyn, numer stoiska 113, 175 a.


4. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon) lub na życzenie Klienta faktura VAT.

 

IV. CENY I PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny wskazane na stronie Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena widniejąca przy produkcie na katrin.waw.pl w momencie składania zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji.

2. Koszt dostawy jest wskazany podczas składania zamówienia i jest uzależniony od wyboru sposobu dostawy dokonanego przez Klienta w trakcie składania zamówienia spośród opcji dostawy, o których mowa w części III powyżej. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Koszty dostawy". Koszt dostawy pokrywa Klient.

3. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek sprzedawcy w w Banku PKO SA nr 77 1240 1053 1111 0010 6057 6614,
b) płatność gotówką przy odbiorze przesyłki pocztowej za pobraniem,
c) płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym

4. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przelewu bankowego nieprzekazanie płatności na rachunek Sklepu w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie.

5. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep należności za towar na numer rachunku bankowego w Banku PKO BP nr 77 1240 1053 1111 0010 6057 6614. .

6. Jeśli wartość zamówionych produktów przekroczy kwotę 500 zł, koszty przesyłki ponosi Sklep.


V. REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każda rzecz kupiona w Sklepie, jeżeli posiada wadę może być reklamowana na zasadach określonych w Ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827).

2. W przypadku wystąpienia wady Klient jest uprawniony do:
a) Wymiany towaru na nowy,
b) Naprawy towaru,
c) Obniżenia ceny,
d) Odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.

3. W celu złożenia reklamacji, Klient zgłasza sprzedawcy zaistniałą wadę poprzez dokonanie jej opisu oraz określając swoje żądanie przewidziane w ramach rękojmi. Żądając obniżenia ceny, Klient w piśmie reklamacyjnym określi dodatkowo kwotę, o którą cena ma zostać obniżona.

4. W celu złożenia reklamacji, Klient może skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej sklepu w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Reklamację Klient może przekazać sprzedawcy bezpośrednio (w sklepie stacjonarnym) lub przesyłając listem poleconym na adres: ”KATRIN” Mariola Szóstak w Centrum Mody, Aleja Katowicka 51, 05-830 Nadarzyn.

5. W przypadku żądania przez Klienta w ramach reklamacji wymiany lub naprawy towaru lub obniżenia ceny, Klient wraz z pismem reklamacyjnym dostarczy na koszt Sklepu reklamowany towar.

6. W razie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z żądaniem Klienta, jeżeli żądanie to dotyczy wymiany lub naprawy towaru, Sklep wyśle niezwłocznie do Klienta na swój koszt produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy). W przypadku uwzględnienia żądania o obniżenie ceny, Sklep zwróci Klientowi kwotę określoną przez Klienta, w terminie przez niego wyznaczonym, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od uwzględnienia żądania.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

8. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny na zasadach przewidzianych w Ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 (Dz.U.2014.827) składając stosowne oświadczenie na piśmie na formularzu zamieszczonym w zakładce „Reklamacje i zwroty” i przesłać je listem poleconym na adres: „”KATRIN” Mariola Szóstak w Centrum Mody, Aleja Katowicka 51, 05-830 Nadarzyn. w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

9. Odstępując od umowy, Klient powinien zwrócić towar do Sklepu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszt wysyłki towaru do Sklepu w sposób wybrany przez Klienta).

10. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy od Klienta, Sklep zwróci należność za towar i koszty przesyłki w sposób, w jakiej Klient zapłacił za towar lub w formie określonej przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.


VI. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Strona internetowa sklep.katrin.waw.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa na platformie Shoper®.

2. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

3. Korzystanie ze Sklepu wymaga konfiguracji przeglądarki, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania funkcjonowania Sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji lub naprawy systemu.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sklepu.

6. Każdy użytkownik może zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.


VII. DANE OSOBOWE, CELE MARKETINGOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Mariola Szóstak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „KATRIN”, z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 47 lok. 23, 00-697 Warszawa.

2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Sklep w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych.

3. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie imienia, nazwiska, adresu wysyłki, adresu e-mail i numeru telefonu jest niezbędne do realizacji zamówienia.

5. Sklep wykorzysta wszelkie możliwe i nakazane prawem środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem w chwili złożenia zamówienia.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim i realizowana być może wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu, w szczególności Ustawy o Prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827).

5. Klient składający zamówienie niniejszym oświadcza, że zapoznał się z powyższym Regulaminem, w pełni go rozumie i akceptuje jego treść.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl